Rate this post

Sử dụng tính năng chia sẽ trên camera YooSee

Ứng dụng Yoosee nâng cấp lên phiên bản 00.46.03.00, ứng dụng phiên bản mới thông qua thuật toán chia sẻ để bảo vệ camera của bạn. Quản trị viên có thể sử dụng mã QR để chia sẻ thiết bị, chỉ những người dùng được chia sẻ mới có thể truy cập vào camera của bạn. Ứng dụng sẽ tự động tạo mật khẩu khách chỉ xem video cho phép. Camera Bảo Minh hướng dẫn để giải thích cách hoạt động và cách sử dụng chức năng mới này.

Lưu ý rằng chức năng chia sẻ sẽ có hiệu lực sau khi bạn đặt lại camera của mình.

Reset lại camera trước khi cài đặt và kết nối lại camera

Sau khi Reset camera hãy đăng nhập vào tài khoản Yoosee và tiến hành thêm Thiết bị mới.

Khi kết nối thành công với Wifi, camera sẽ yêu cầu nhập mật khẩu mặc định là 123

Sau khi hoàn tất thêm camera vào điện thoại thông minh của bạn, camera sẽ xuất hiện trong danh sách ứng dụng của bạn.
Bây giờ, bạn sẽ tìm thấy một nút chia sẻ nổi trên ảnh chụp màn hình của thiết bị.

Chia sẽ camera cho người khác cùng xem

Nhấn vào biểu tượng nút Chia sẽ sẽ chuyển đến trình Quản lý chia sẽ tại đây bạn sẽ thấy thông tin chia sẽ bằng mã QR code, Chụp màn hình và gửi ảnh QR Code này cho người khác để quét.

Người dùng được chia sẽ, sẽ quét mã QR này tiến hành kết nối với camera để xem.

Cách xem camera được chia sẽ bới quản trị ( Tài khoản chia sẽ )

Người dùng được chia sẽ xem camera buộc cũng phải có tài khoản Yoosee và tiến hành đăng nhập tài khoản YooSee.

Trên màn hình ứng dụng YooSee người dùng được chia sẽ hãy nhấn nút Quét QR Code ( xem hình bên trên)

Tiến hành quét ảnh QR được chia sẽ và kết nối tới trang Sharing from Friends

Nhấn Go to connect để kết nối camera sẽ yêu cầu ID và mật khẩu kết nối. Ngườ dùng chia sẽ không thể sử dụng tài khoản admin và pass 123 được và phải chờ quản trị viên gửi ID và Pass người dùng để xem.

ID và mật khẩu của người dùng ( khách )

Trên tài khoản người dùng nhấn Cài đặt –> và đương nhiên Cài đặt bảo mật sẽ không có trên tài khoản người dùng. Bạn phải nhấn vào thông tin thiết bị và sẽ thấy Visitor Password đây chính là mật khẩu khách truy cập.

Người dùng khác dùng mật khẩu này để truy cập camera.

Người khác đăng nhập tài khoản Yoosee của riêng họ, nhấp vào biểu tượng “+”, sau đó chọn “Thêm thiết bị trực tuyến”, nhập ID của máy ảnh và mật khẩu của khách, họ có thể thêm camera và xem video.

Quản trị camera và nhượng quyền camera cho tài khoản khác

Truy cập vào Cài đặt bạn sẽ thấy một mục mới Unbind devices đây là mục xóa bỏ thiết bị khỏi tài khoản.

Camera của bạn sẽ được liên kết với tài khoản của bạn, và chỉ duy nhất bạn mới có quyền cài đặc hay thiết lập, người dùng khác chỉ được quyền xem.

Một điều quan trọng nữa là khi camera được kết nối với tài khoản của bạn thì cho dù camera của bạn có bị mất cấp đi nữa thì người khác có đặc lại mặc định camera họ vẫn không thể kết nối được với camera. Trừ khi bạn vào tài khoản của bạn nhấn Unbind devices để loại bỏ thiết bị sỡ hữu của bạn ra khỏi tài khoản.

Sau khi Unbind devices Hủy bỏ thiết bị khỏi tài khoản của bạn thì dùng mới phải đặt lại mặc định và tiến hành cài đặt mới lại để được quản trị.